Đội ngũ giáo viên

486 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, TP HCM

Đội ngũ giáo viên

Cô: NGUYỄN PHỤC TRANG

Cô: NGUYỄN PHỤC TRANG

HIỆU TRƯỞNG

Cô: LÊ THỊ THANH PHƯƠNG

Cô: LÊ THỊ THANH PHƯƠNG

HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN

Cô: NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH

Cô: NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN - GV CHỦ NHIỆM LỚP CHỒI 2

Cô: HUỲNH VIỆT THÁI

Cô: HUỲNH VIỆT THÁI

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN ĐIỂM 2 - GV CHỦ NHIỆM NHÀ TRẺ 2

Cô: LÊ THỊ TIẾNG

Cô: LÊ THỊ TIẾNG

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN ĐIỂM 1 - GV CHỦ NHIỆM LỚP LÁ 1

Cô: VŨ THỊ THÚY LOAN

Cô: VŨ THỊ THÚY LOAN

TỔ TRƯỞNG CAN THIỆP

Cô: NGUYỄN THÚY HẰNG

Cô: NGUYỄN THÚY HẰNG

GV THỰC TẬP LỚP CHỒI 2

Cô: NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ

Cô: NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ

GV CHỦ NHIỆM LỚP LÁ 2

Cô: LỮ TUYẾT KIM

Cô: LỮ TUYẾT KIM

GV LỚP CHỒI 3

Cô: HỒ THỊ DƯƠNG ĐÀO

Cô: HỒ THỊ DƯƠNG ĐÀO

GV CHỦ NHIỆM LỚP CHỒI 3

Cô: LÊ THỊ NGỌC HIỀN

Cô: LÊ THỊ NGỌC HIỀN

GV LỚP MẦM 2

Cô: NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

Cô: NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ

GV LỚP CƠM THƯỜNG

Cô: NGUYỄN THỊ XUÂN

Cô: NGUYỄN THỊ XUÂN

GV NHÀ TRẺ 2

Cô: TRƯƠNG GIA LINH

Cô: TRƯƠNG GIA LINH

GV LỚP NHÀ TRẺ 1
Zalo